top of page

Noen av våre prosjekter

Custom made prosjekter

Vi utfører unike, spesial tilpassede audiovisuelle opplevelser for våre kunder. Vår lidenskap for kreativitet og innovasjon gjenspeiles i hvert spesialprosjekt vi utfører, og vi streber alltid etter å overgå forventningene til våre kunder.

Sodexo 2018

Prosjektleder, John Syvertsen har designet, prosjektert og installert AV-løsning til Sodexo sitt nye hovedkontor. Prosjektet gjaldt 13 møterom og et high-end «showroom»,samt digital skilting og info-skjermer.

Til møterommene leverte vi «BYOD/Teams»-rom. Løsningene er levert av Polycom og NEC.Prosjektleder har også deltatt i byggeprosessen som rådgiver overfor byggetekniske fag.

Videokonferanse utstyr til Sodexo https://no.sodexo.com

Boehringer Ingelheim Norway KS 2018

Prosjektleder, John Syvertsen har designet, prosjektert og installert AV-løsning til Boehringer Ingelheim Norway KS 2018 sitt nye hovedkontor i Asker Tek.Prosjektet gjaldt 14 møterom og et high-end «showroom" med prosjektor og motorisert lerret.

Møterommene var «BYOD/Teams»-rom.Løsningene er levert av Polycom og NEC. Prosjektleder har også deltatt i byggeprosessen som rådgiver overfor byggetekniske fag.

Videokonferanse utstyr til Boehringer Ingelheim https://www.boehringer-ingelheim.no/.

Boston Consulting Group 2018/2019

Prosjektleder, John Syvertsen kjørte salgsprosess og vant kontrakten gjennom Akershus Eiendom AS/BCG Group.Prosjektets størrelse 14 mill.

Videokonferanse utstyr til Boston Consulting Group https://www.bcg.com/

Søderberg Partners 2021/2022/2023

Vi ønsker å TAKKE Søderberg & Partners for tilliten!

Og en ekstra spesiell takk til Raymond Edquist! Respekt 😊

Display Solutions AS har designet og prosjektert møteromsløsninger til Søderberg&Partners VIA Vika.

Videokonferanse utstyr til Søderberg&Partners https://www.soderbergpartners.no/

11 Søderberg & Partners kontorer i Norge.
82 møterom
Studio Live-Streaming-løsning til Webinar opptak

Prosjektet innebar videokonferanse utstyr til følgende Søderberg & Partners kontorer i Norge:

Forvaltningshuset, Olav Vs gate 6, Oslo
Søderberg&Partners, Oslo VIA Vika prosjekt
Søderberg&Partners, Drammen
Søderberg&Partners, Porsgrunn
Søderberg&Partners, Sandefjord
Søderberg&Partners, Tønsberg
Søderberg&Partners, Kristiansand
Søderberg&Partners, Ålesund
Søderberg&Partners, Kongsberg
Søderberg&Partners, Trondheim
Søderberg&Partners, Bergen


Volvat 2021/2022/2023

Nye sykehusstuer til Volvat-Nimi.
Display Solutions AS har designet og prosjektert løsningen til Volvat/Nimi. Oppdraget gikk ut på å levere avansert AV-routings system til sykehusstuer til Volvat/Nimi, avd. storo. Volvat/Nimi samarbeider tett mellom Kirurgisk klinikk og Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Prosjektet skal sikre bedre og tryggere pasientbehandling, og mer effektiv logistikk. Operasjonsstuene skal også være en forsknings- og utviklingsarena for testing av ny teknologi og nye behandlingsmetoder.Vi leverte AV-system fra Creston.

Routing systemet sikrer en optimal samhandling mellom operasjonskamera og skjermer.
​​
Videokonferanse utstyr til Volvat https://www.volvat.no/

bottom of page